Njima je Vukovarska bolnica bila dom

Vukovarska Ratna bolnica i njezini liječnici i medicinsko osoblje - heroji su humanosti. U tri mjeseca opsade grada zbrinuli su 2 i pol tisuće ranjenika i civila te izveli oko 1000 operacija. Sve to pod kišom granata koje su svakodnevno padale na bolnicu, iako je na krovu i u dvorištu bio znak Crvenog križa.

Na dan okupacije grada u podrumima bolnice bilo je 450 ranjenika i bolesnika, s njima i tristotinjak djelatnika bolnice te brojni civili kojima kraj agresije nije donio spas. 

O teškim trenucima u Vukovarskoj bolnici tada, ali i o tome kakvo je danas zadovoljstvo raditi u bolnici u Vukovaru za HRT govore Zoran Aleksijević, voditelj Odjela kirurških djelatnosti u Općoj Županijskoj bolnici Vukovar i bolnici hrvatskih veterana i njega supruga dr. sc. Agneza Aleksijević, pomoćnicom ravnateljice za sestrinstvo u Općoj županijskoj bolnici Vukovar i bolnici hrvatskih veterana.