Predstavljena monografija "1991." Zorana Filipovića 

U povodu Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. i 28. obljetnice vukovarske tragedije u Domovinskom ratu, u Gradskom muzeju u Dvorcu Eltz u Vukovaru predstavljena je monografija fotografa, pisca i dizajnera Zorana Filipovića "1991.", a u Oranžeriji muzeja otvorena izložba fotografija "Zoran Filipović 1991.".

Na 228 stranica monografije, praćene tekstom i brojnim fotografijama, hrvatski fotograf Zoran Filipović prikazao je brojna ratišta koja je 1991. godine prošao kao novinar i fotograf od Vukovara do Dubrovnika, bilježeći ratne strahote i stradanja. "Tekstualnu podlogu monografije čini moj ratni dnevnik iz 1991., a fotografije su također iz te 1991. u kojoj sam snimio ogroman broj fotografija i cijeli moj arhiv je danas pohranjen u Hrvatskom državnom arhivu sa 100 i nešto filmova", rekao  je Filipović dodajući kako je monografiju sam grafički i likovno uredio, jer bi, kako je kazao, teško itko drugi mogao to uraditi na način na koji je on osobno proživljavao ratna događanja 1991. godine. Napomenuo je kako nakon rata dugo godina nije imao snage doći u Vukovar.

"Kada sam došao prvi put, sreo sam mnoge ljude koje sam sretao 1991., ali i mnogih više nije bilo. Teško je o tom vremenu danas govoriti na pribran staložen i akademski način", rekao je emotivno Zoran Filipović podsjetivši kako je izložba nastala prije same knjige, a svjetlo dana ugledala je na 25. obljetnicu obljetnicu sloma vukovarske obrane, 18. studenog 2016. u Gliptototeci HAZU-a u Zagrebu.
Monografiju je predstavio akademik Pavao Pavličić rekavši kako je monografija složena na način da su i fotografije i tekst podjednako važni.

"Svaki od tih segmenata bi mogao činiti zasebnu cjelinu. Fotografije su sjajne, ali meni je bio posebno zanimljiv tekst i način na koji Zoran Filipović, iz jedne individualne perspektive i bez velikog objašnjavanja političkog konteksta, govori i svjedoči o ratu, a opet cjeli kontekst postaje jasan i razumljiv i onome tko neposredno nije sudjelovao u svemu tome", rekao je akademik Pavličić.
Izložbu čini 120 fotografija kojih je tek dio izložen u vukovarskoj Oranžeriji zbog skučenosti prostora galerije.