26. srpnja 1990. - Osnovana HINA

Dan nakon što su izglasovani amandmani za promjenu ustava i prvi put na Markovu trgu podignuta hrvatska zastava s povijesnim grbom, 26. srpnja 1990., Hrvatski sabor prihvatio je Zakon o osnutku Hrvatske izvještajne novinske agencije – HINA-e.

U povijesti hrvatskog novinarstva bilo je nekoliko pokušaja osnivanje nacionalne agencije. Prvu takvu informativnu agenciju 1906. utemeljio je novinar i osnivač Hrvatskog novinarskog društva, Milan Grlović, a 1941. nakon nastanku NDH, ustrojena je novinska agencija „Velebit“ te Hrvatska izvještajna služba-HIS. Antifašisti su 1943. u Jajcu pokrenuli Telegrafsku agenciju nove Jugoslavije, a podružnica TANJUG-a organizirana je sljedeće godine u Topuskom.

Hrvatska sve do 1990. nije mogla osnovati svoju neovisnu telegrafsku agenciju. Povijesnu zadaću, ali i veliku odgovornost da ustroji kvalitetnu informativnu službu dobio je prvi direktor HINA-e Josip Šentija. Od prvih koraka prema državnoj samostalnosti, sve do izbijanja oružanog sukoba, agencija se ubrzano razvijala.

Jugoslavenska propaganda slala je netočne i neprihvatljive vijesti o ratu, stoga je prvo razdoblje djelovanja HINE bilo iznimno važno, kako bi se domaća i svjetska javnost što bolje i istinitije informirale o velikosrpskoj agresiji. Hrvatski sabor je 2001. prihvatio novi Zakon o HINI, kojim je iz državne preustrojena u samostalnu javnu ustanovu i neovisni javni medij. Zakon o Hini jamči uređivačku, upravljačku i ekonomsko-financijsku samostalnost agencije.

HINA priprema dvadesetak općih i specijaliziranih servisa vijesti u kojima se dnevno na hrvatskom i engleskom jeziku objavljuje oko 400 tekstova. Pruža i multimedijske usluge, ima foto i audio servis te elektroničku bazu podataka. Tijekom 24 sata Hinine vijesti prima oko 500 korisnika u zemlji i svijetu. Od osnutka do danas HINA se razvila u tehnički opremljenu, kvalitetnu agenciju za obavljanje informativnih zadataka potrebnih drugim medijima, ali ponajprije hrvatskoj državi i njezinim građanima.