15. svibnja 1991. - Osnovana 2. gardijska brigada "Gromovi"

U sklopu stvaranja Zbora narodne garde, odnosno Hrvatske vojske u vojarni Trstenik, pokraj Dugog Sela, 15. svibnja 1991. ustrojena je Druga gardijska brigada.

Ratni put popularnih Gromova započeo je već početkom lipnja 1991. na Mostu Mladosti u Zagrebu zaustavljanjem tenkova tadašnje JNA, pri čemu su ranjeni i prvi pripadnici brigade. Istodobno su dijelovi postrojbe sudjelovali u borbama kod Ljubova u Lici, gdje su poginuli prvi Gromovi, te u hrvatskom Pounju.

Tijekom ljeta i jeseni, unatoč žestokim borbama, brigada se u hodu užurbano popunjavala, te sudjelovala u oslobađanju brojnih kasarni. Ratni put brigade uskoro je odredio sam razmještaj njezinih postrojbi. Na karlovačkoj i koranskoj bojišnici 3. bojna dala je golem doprinos obrani Karlovca, Duge Rese i Topuskog.

Na Banovini 1. i 2. bojna vodile su borbe od Kozibroda preko Hrvatske Kostajnice, Gline, Topuskog i Viduševca sve do Pokupskog. Branjena je i Petrinja, a u bitci za Farkašić Gromovi su oslobodili velik dio okupiranog teritorija na desnoj obali rijeke Kupe. Druga brigada je činila glavninu snaga i ključ obrane Sunje.

Gromovi su 1992. sudjelovali i u deblokadi Dubrovnika te u borbama za bosansku Posavinu. Na bojište u operaciji Maslenica prebačeni su helikopterima, a izniman doprinos dali su i u operaciji Bljesak, Oluji i Una. U Bljesku su došli pred Okučane, a u Oluji je druga brigada bila nositelj oslobađanja cijele Banovine. U teškim borbama slomila je Banijski i zarobila veći dio srpskoga Kordunskog korpusa.

Tijekom Domovinskog rata kroz brigadu je prošlo 9200 dragovoljaca, od kojih su 203 poginula, 7 je nestalo, a 1200 je ranjeno. U procesu preustroja hrvatskih Oružanih snaga 2. gardijska brigada ušla je u sastav novostvorene Gardijske motorizirane brigade. Njezin naziv i simbole danas nosi 2. mehanizirana bojna "Gromovi".