30. prosinca 1991. - Operacija Udar 91

Iako je koji dan prije s hrvatskim ministrom Draženom Budišom potpisao primirje, koje je trebalo trajati od katoličkog do pravoslavnog Božića, 30. prosinca 1991. zapovjednik 9. korpusa JNA general-potpukovnik Vladimir Vuković izdao je zapovijed o pokretanju velike vojne operacije.

Naime, osvajanjem teritorija sjeverne Dalmacije pobunjeni Srbi i JNA poboljšali bi operativno-taktički položaj prije dolaska mirovnih snaga UN-a. Pod vodstvom generala Ratka Mladića operacija Udar 91 počela je 31. prosinca tijekom koje su 180. motorizirana brigada JNA i 3. brigada TO Benkovac osvojili dio zadarskog zaleđa na potezu: Pridraga-Novigrad-Paljuv-Podgradina.

Na drugim dijelovima dalmatinskog bojišta operacija nije bila uspješna. Unatoč potpori moćnog topništva, ali i zrakoplovstva, te snažnih oklopno-pješačkih udara hrvatski branitelji odbili su sve napade, koji su bili posebno žestoki na području Zemunika. Nakon što je nastupilo Sarajevsko primirje operacija Udar 91 završila je uglavnom neuspjehom. Unatoč vrlo ambicioznom planu, JNA je s pobunjenim Srbima nakon četiri dana borbe osvojila Novigrad i tri susjedna naselja.

Stanovništvo je pošlo u zbjeg prema Zadru, a oni civili, napose s područja Paljuva, koji nisu napustili domove bili su izloženi teroru ili likvidacijama srpskog okupatora. Ovime je zaokružen i teritorijalni doseg takozvane Republike Srpske Krajine u čiji je sastav ušlo cijelo karinsko te dobar dio novigradskog mora, ali i prometno vrlo važno Novsko ždrilo, čime se presjekla kopnena veza između sjeverne i južne Hrvatske. Operacijom Udar 91 pobunjenici ipak nisu ostvarili mogućnost izravnog ulaska na more.

Zanimljivo, iako su Srbi Novigrad pokušali pretvoriti u ekskluzivni turistički grad za odmor uglednih vođa pobune, on je uglavnom ostao zjapiti pust sve dok ga hrvatske snage nisu oslobodile u operaciji Maslenica.