22. listopada 1992. - Pronađena Ovčara

U svom izvještaju, 22. listopada 1992., Tadeusz Mazowiecki, posebni izaslanik Komisije za ljudska prava Ujedinjenih naroda, objavio je da je pronađeno točno mjesto masovne grobnice Ovčara.

Tu bivšu svinjogojsku farmu, pet kilometara udaljenu od Vukovara, u listopadu '91. jugo-rezervisti i četnici pretvorili su u koncentracijski logor namijenjen zarobljenicima iz herojskog grada. Pretpostavlja se da je u nekoliko tužnih jesenskih mjeseci kroz Ovčaru prošlo između tri i četiri tisuće zatočenika. Ipak, svoje mjesto u tragičnoj povijesti grada na Dunavu Ovčara je dobila u vrijeme neposredno nakon pada u studenome '91. Tada su na Ovčaru dovezeni mnogobrojni ranjenici i ostali vojni i civilni zarobljenici iz vukovarske bolnice.

Nakon što su ih neko vrijeme maltretirali i tukli, četnici su u nekoliko skupina ranjene i izmučene ljude odveli do stratišta. Strijeljali su ih, bacili u rovove i buldožerom zatrpali.

Nakon stravičnih otkrića godinu dana poslije, međunarodni sud u Haagu optužio je za ova hladnokrvna ubojstva takozvanu "vukovarsku trojku" Veselina Šljivančanina, Milu Mrkšića i Miroslava Radića. Budući da iskopavanje grobnice u vrijeme otkrića nije bilo moguće zbog okupacije tog područja, snage UNPROFOR-a i promatračka postaja Ujedinjenih naroda godinama su čuvale tu lokaciju kako bi spriječile uklanjanje dokaznog materijala.

Nakon mirne reintegracije, u rujnu i listopadu 1996., provedena je potpuna ekshumacija. Pronađena su tijela 198 muškaraca i dvije žene. Rezultati obdukcije pokazali su da se među žrtvama uistinu nalaze ranjenici iz vukovarske bolnice.