8. listopada 1992. - Ukinut "crveni" pasoš

Mnogo je malih događaja na putu prema punoj suverenosti moderne hrvatske države. Danas svaki građanin, ako to želi, može posjedovati plavu putovnicu Republike Hrvatske koja mu pruža mogućnost izlaska u svijet.

Na današnji dan 1992. hrvatska je vlada ukinula dotadašnji "crveni" jugoslavenski pasoš i uvela novu "plavu" putovnicu na čijoj je prvoj stranici utisnut zlatni grb Republike Hrvatske.

Odluku o tome već je početkom listopada 1991. donio Hrvatski sabor na svome povijesnom zasjedanju na kojem su prekinute sve državne i zakonske veze s Jugoslavijom i proglašena hrvatska nezavisnost. Sabor je istodobno najavio i tiskanje vlastite, hrvatske valute.