2. listopada 1990. - Barikade oko Knina

Početak mjeseca listopada 1990. bio je obilježen kratkim, ali zabrinjavajućim vijestima o širenju takozvanog "kninskog scenarija".

1. listopada javljeno je kako je promet na mjestima oko Knina otežan ili potpuno blokiran, a takozvano Srpsko nacionalno vijeće u Kninu proglasilo je "autonomiju".

Dana 2. listopada Knin je zabarikadiran sa svih strana. Preko toga grada prekinut je željeznički promet, a minirana je i cesta od Zadra prema Zagrebu na obrovačkom području.