Cijela hrvatska prikuplja novac za obnovu vukovarskog vodotornja

U ratu razrušeni vukovarski vodotoranj nakon više od dva desetljeća vraća se u život. Cijela Hrvatska šalje donacije za obnovu i prikupljeno je više od 700.000 kuna. U akciju prikupljanja novca uključili su se gotovo svi - vrtići, škole, udruge, gradovi, pojedinci. Cilj je skupiti 20 milijuna kuna, kako bi obnova mogla početi na ljeto.

Vodotoranj je u zemlju ukopan najmanje 10 metara. Kad je dovršen, bio je visok 50 metara i drugi po veličini vodotoranj na svijetu. Ubrzo je postao simbol grada, no 1970. nije mu bila sretna - tijekom čišćenja jednog od 2 rezervoara toranj je procurio. 2.200 kubnih metara vode napravilo je veliku štetu na obližnjim ulicama. Vodotoranj je služio svojoj svrsi, sve do ljeta 1991. kad je dovod vode u vodotoranj prekinut jer nije bilo potrebe za tolikom potrošnjom. No neprijatelj, čini se, nije to znao pa je u prvom tjednu napada na Vukovar između 25. i 31. kolovoza toranj granatiran. 600 direktnih pogodaka pretrpio je vodotoranj tijekom opsade grada i ostao stajati.