Predstavljena knjiga generala Stipčića

U Zagrebu je predstavljena knjiga brigadirnog generala Rudija Stipčića, ratnog zapovjednika Operativne grupe Posavina i 3. operativne zone Zagreb - "Zagrebački korpus zbora narodne garde 3. operativna zona Zagreb".

Prošlo je već više od dva desetljeća kako je ustrojeno Zapovjedništvo Zagrebačkog korpusa ZNG (3.Operativna zona Zagreb, a da nije prikupljen materijal iz vremena njegovog osnutka, postojanja, te njegove uloge u vođenju i zapovijedanju postrojbama u borbenim djelovanjima tijekom Domovinskog rata, a što se ovom knjigom nastoji ispraviti zbog istine o Domovinskom ratu hrvatskog naroda.
Ocjenu vrijednosti knjige dali su stožerni general Anton Tus,  prof. dr Mladen Vedriš, general pukovnik prof. Darko Grdić i prof.dr. Tomo Jantol, svi sudionici događaja opisanih u knjizi.

"Najveći doprinos ove nove knjige je u činjenici da će taj dio hrvatske vojne i sveukupne povijesti ostati trajno zabilježen i biti otrgnut mogućem zaboravu ili pogrešnom tumačenju u vremenima koja su ispred nas. Također, podaci i raščlambe djelovanja koje se u knjizi opisuju, mogu i trebaju poslužiti u obrazovnom procesu na našim vojnim školama i civilnim učilištima koja se bave i proučavanjem Domovinskog rata," ocijenio je general pukovnik, prof. Darko Grdić.

"Svojom novom knjigom pod naslovom Zagrebački korpus Zbora Narodne Garde -3. Operativna zona Zagreb, Rudi Stipčić nastavlja ono što je započeo knjigom "Napokon smo krenuli . ."­  - studiozni prikaz borbenoga djelovanja organiziranih postrojbi Hrvatske vojske na prostoru Slavonije, Moslavine i Posavine u jesen 1991. godine, nudeći ovoga puta štiocima ne samo pravo obilje vrlo preciznih podataka kako o borbenom djelovanju svih postrojbi Hrvatske vojske na tom prostoru tako i neprijateljskim snagama s kojima su te postrojbe bile ovdje suočene, nego i više od toga: detaljnu sliku općeg, političkog i vojnog, konteksta u kojem se sve to zbivalo. I to ovoj knjizi daje posebno značenje, naročito sada kada politički predstavnici naroda i države iz koje je potekla agresija na Hrvatsku zaoštravaju retoriku kojom nastoje ne samo prikriti, nego i posve iskriviti povijesnu istinu o minulome ratu, sugerirajući svima koji bi u to mogli povjerovati da agresija nije potekla iz Srbije, da se bitke nisu vodile na tlu Hrvatske nego negdje drugdje, navodi u svojoj ocijeni prof. dr. sc. Tomo Jantol.

"I ova je knjiga Rudija Stipčića na semantičkome tragu povijesnih činjenica koje nikakva zamagljivanja ne mogu izmijeniti; sami dokumenti koje podastire, uzgred budi rečeno i oni koji su zaplijenjeni od neprijatelja, jasno pokazuju tko je, gdje, u kakvoj ulozi i na koji način borbeno djelovao - da HV nije umarširala ni u Niš niti Kragujevac, nego je srpska vojska ubijala i palila na državnom teritoriju Hrvatske, a hrvatska je vojska branila svoju zemlju, ljude i domove,"  izjavio je prof. dr. sc. Tomo Jantol na predstavljanju knjige.